Pedagogische visie

Wij geloven in de mogelijkheid om een plek voor de kinderen te creëren waarin ieder zich veilig en prettig voelt. Een plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn en zich in die hoedanigheid verder kunnen en durven te ontplooien.

Kinderdagverblijf InieMini biedt kinderen een fijne, vriendelijke, liefdevolle en gezonde leeromgeving waarin zij zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen: ieder kind in zijn eigen tempo. Ons uitgangspunt hierbij is dat ieder mens uniek is. Wij willen dat kinderen zich bij ons gewaardeerd voelen.

Ook onze medewerkers en stagiaires zijn ieder uniek met verschillende achtergronden, eigenschappen en talenten. Wij vinden een open aanspreekcultuur binnen kinderdagverblijf InieMini belangrijk, waarbinnen wij ook goed toegankelijk zijn voor onze ouders. Ons streven is dat iedere ouder voelt dat wij samen met hen aan de beste zorg werken voor de beste mogelijke ontwikkeling van hun kind(eren).

Uitgangspunten:

  • Ieder kind is uniek en wij respecteren de verschillen tussen de kinderen;
  • Een kind is van nature nieuwsgierig en heeft de ruimte nodig om zich te ontplooien;
  • Optimale verbale- en non-verbale communicatie met kinderen, hoe klein zij ook zijn: wij nemen hen hierin serieus;
  • Duidelijk tegen de kinderen zijn: zeggen wat je doet en benoemen wat je ziet, uitleg geven over ons handelen;
  • Warmte en aandacht aan de kinderen geven, kansrijke één-op-één momenten benutten en hierbij ook vooral de baby’s niet over het hoofd zien;
  • Verantwoorde voeding en een gezond voedingspatroon draagt bij aan een optimale ontwikkeling van lichaam en geest.
  • Structuur in het dagritme. Dit biedt de kinderen overzicht en een gevoel van veiligheid.